Vyhledávání


 

 

 

 

 

 

 

 

Hymna Eastasie

Každý Eastasiec by měl umět zpívat hymnu zpaměti. Pokud se jí nezvládnete naučit, přivezte si na Frontu vytištěný text, hymnu budeme několikrát sborově zpívat.

 

Nám Císař teď velí hrdě stát,
Eastasii život dát,
Když Císař zavolá,
do zbraně povolá,
naše vlajka bude vlát!

Přijdi slunce, zjev nám tvář
ukaž správnou cestu nám,
tam půjdem bojovat,
kde tvá je zář!
My půjdem bojovat,
my půjdem bojovat,
a vlajka bude vlát!
Když dusot nohou se rozezní
a závěry zachřestí,
nepřátele pobijem,
Světostát tím rozbijem,
tváře zkřiví bolestí.

Eastasie matko má,
pro tebe krev prolévá
císařská armáda udatná.
My půjdem bojovat,
my půjdem bojovat,
a vlajka bude vlát!
A vlajka bude vláááát!!!

Slova: Chiisai, Barrin, Nerion
Hudba: 当祖国召唤的时候

 

Eastasijská vlajka

Vlajka se sestává z běžné  japonské válečné vlajky  a japonských kaligrafický ch znaků pro Císaře. Vlajku koupíte například zde, znaky pak budete muset dokreslit.

MethanCity a MethanCity: Fronta jsou akce APOLITICKÉ. Veškeré zvrácené a kruté ideologie jsou povoleny jen fiktivní. Tyto akce, weby a diskuzní skupiny neslouží k propagaci extrémistických hnutí a ideologií, jež vedou k potlačení lidských práv a svobod jednotlivce či skupiny obyvatel. Od extrémistických hnutí a myšlenek jakéhokoliv směru se striktně distancujeme!