Vyhledávání


 

 

 

 

 

 

 

 

Hodnostní označení Eastasijské armády

Každý řádný voják Eastasijské lidové armády Císaře Kormidelníka má nárok na výložku odpovídající svému zařazení a hodnosti. Obdržíte ji zapůjčenou při registraci. Po dohodě si můžete opatřit i svoji, až budete znát své zařazení a hodnost.
Branci a Vanguardi výložky nemají.

 

Mužstvo

Rekrut (nosič munice)

Vojín (polní medik)

Staršina (kulometčík)

Desátník (pěchota)

 

Poddůstojníci

Seržant (tankista)

Starší Seržant (dělostřelec)

 

Důstojníci

Kapitán

Komandant

Plukovník

Brigadýr

 

Politicko ideologický dozor

Komisař (politruk)

Starší Komisař (rozvědčík)


Nováček na Frontě začíná s hodností Rekrut. Následující ročníky pak může být Rekrut povýšen do hodnosti Vojína.
Seržanti a Starší Seržanti velí družstvům, v případě potřeby je zastupují Desátníci nebo Staršinové. Kapitáni a Komandanti velí četám. Vrchním velitelem každé Fronty je obvykle Plukovník.

Druhy vojsk Eastasijské armády

Barva výložky určuje zařazení každého jednotlivce k druhu vojska (speciální roli). Radisté a kuchaři nosí výložky pěchoty.
 

Tmavě zelená    Pěchota (voják bez specializace)
Rudá                  Těžké zbraně a dělostřelectvo
Světle zelená     Ostrostřelci (odstřelovači)
Modrá                Kulometčíci
Růžová              Tankové a mechanizované jednotky
Černá                 Nosiči munice a doplňovací důstojníci
Oranžová           Ženisti
Bílá                     Polní medici a lékaři
Zlatá                   Důstojníci
Fialová               Politicko ideologický dozor (politruci a rozvědčíci)